Share

За Нас

01

История на „Променергомонтаж“ АД

 

Създадена пред 1964г., фирма „Променергомонтаж“ АД (накратко ПЕМ АД) изпълнява широк спектър от строително-монтажни дейности из територията на Република България, включително и навлиза в най-новата си дейност по транспортиране и обработка на строителни отпадъци. Фирмата предлага цялостен инжинеринг на проекти, като има възможността да подпомага дейноста от идея до въвеждане в експлоатация, включително предвижване на документация, както и само отделни СМР дейности по проекти, в зависимост от нуждите на клиента.

 

За да осигури високо качество на изпълнение, фирмата притежава множество сертификати и удостоверения от български и международни институции като Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), Камара на Строителите, QRO и др.

 

Партнирайки с различни фирми като например Либхер, Eлектроенергиен Системен Оператор ЕАД (ЕСО ЕАД), EВН Топлофикация България ЕАД и Електроразпределителни Мрежи ЕАД, ПЕМ АД има възможността да работи по множество строителни обекти, включително такива с национално значение.

Транспортиране на строителни отпадъци

 

 

02

Нашите машини

Нашата фирма разполага с голям набор от техника за цялостно изпълнение на работния процес.

Механизация

  • Автокранове, багери, камиони, лекотоварни автомобили, валяци, товарни автомобили за пренос на СБС стълбове, автовишки, трактори, булдозери, комплекти машини (теглителна и спирателни)

 

Ел. инструменти и специализиран инвентар:

  • Ел. генератори, компресори, ударно–пробивни машини, апарати за електродъгово заваряване, фугорези, ъглошлайфове, оптични нивелири, тирфори, тресчотки, макари и др.

 

Фирмата ни притежава и следните машини за преработка на отпадъци генерирани от строителна дейност:

 

Трошачна инсталация Lokotrack® LT1110

  • За обработка на материал с размери до 250мм и максимален капацитет до 300 тона/час. Раздробява варовик, бетон, тухли, асфалт и др.

 

Верижно самоходно сито Nordberg ST 356-9600

  • За пресяване/фракциониране на различни видове материали на строителни обекти