Share

Начало

Променергомонтаж АД

Реализираме потребности на настоящи и бъдещи клиенти.

01

Основни дейности на „Променергомонтаж“ АД:

Screenshot 2023-05-30 at 12.35.51
Строителство
Събиране на строителни отпадъци
Транспортиране и преработка на неопасни строителни отпадъци
02

ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ в цифри

0
Завършени проекта

0
Служители

0
Машини

03

Променергомонтаж АД

Създадена пред 1964г., фирма „Променергомонтаж“ АД изпълнява широк спектър от строително-монтажни дейности из територията на Република България, с възможности да реализира цели проекти от идея до въвеждане в експлоатация, както и части от проекти спрямо изисванията и нуждите на клиента. За да е завършен цикъла на строителния процес, фирмата има разрешителни да транспортира и преработва неопасни строителни отпадъци в 14 области от страната.