Share

Начало

Променергомонтаж АД

Удовлетворяваме всички изисквания на нашите клиенти

01

Променергомонтаж АД

Фирмата е създадена през 1964 г. в гр. Пловдив и извършва дейности по събиране, транспортиране, третиране и рециклиране на неопасни строителни отпадъци на територията на страната. В процеса на извършване на дейността си с рециклиране на строителни отпадъци изпълняваме и сме изцяло насочени към реализиране на потребностите на настоящи и бъдещи клиенти, като предоставяме възможността на клиентите си продукт с високо качество на изпълнение. За удовлетворяване на всички изисквания на нашите клиенти имаме готовността за съдействие при издаване на небходимите разрешителни за преработка на територията на цялата страна.

02

ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ в цифри

0
Завършени проекта

0
Служители

0
Машини

Дейности

Основните дейности на „Променергомонтаж“ АД :