Share

Начало

Променергомонтаж АД

Удовлетворяваме всички изисквания на нашите клиенти

01

Основни дейности на „Променергомонтаж“ АД:

Събиране на строителни отпадъци
Събиране на неопасни строителни отпадъци
Транспортиране на строителни отпадъци
Транспортиране на неопасни строителни отпадъци
Рециклиране на строителни отпадъци
Третиране на неопасни строителни отпадъци
Рециклиране на строителни отпадъци
Рециклиране на неопасни строителни отпадъци
02

ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ в цифри

0
Завършени проекта

0
Служители

0
Машини

03

Променергомонтаж АД

Фирмата е създадена през 1964 г. в гр. Пловдив и извършва дейности по събиране, транспортиране, третиране и рециклиране на неопасни строителни отпадъци на територията на страната. В процеса на извършване на дейността си с рециклиране на строителни отпадъци изпълняваме и сме изцяло насочени към реализиране на потребностите на настоящи и бъдещи клиенти, като предоставяме възможността на клиентите си продукт с високо качество на изпълнение. За удовлетворяване на всички изисквания на нашите клиенти имаме готовността за съдействие при издаване на небходимите разрешителни за преработка на територията на цялата страна.