Share

Транспортиране на неопасни строителни отпадъци

Транспортиране на неопасни строителни отпадъци

Дружеството ни притежава Регистрационен Документ № 09-РД-00000707-01/08.09.2021 г., издаден от РИОСВ-Пловдив, който регламентира правото ни да събираме и транспортираме  отпадъци (включително и строителни) на територията на цялата страна. Транспортирането се извършва с 6 бр. камиони с товароносимост от 10 до 25 тона.

Транспортиране на строителни отпадъци