Share

Обява

Обява

Променергомонтаж АД има инвестиционно предложение за добавяне на нови отпадъци и дейности на съществуваща площадка. Цялото съобщение вижте тук: обява за инвестиционно предложение