Share

Metso Nordberg ST365

Metso Nordberg ST365

Мобилно сито Nordberg ST 356  е верижно самоходно задвижвано от дизелов двигател сито. Изключително здравата конструкция дава възможност за работа в тежки условия.Мощната ходова част осигурява на ST 356 отлична маневреност. Мобилно сито предлага възможност за предварително пресяване (скалпиране).

То е конструирано за пресяване/фракциониране на различни видове материали на строителни обекти. Със своята компактна конструкция, високоефективен двуплощен ситов възел и голям избор от ситови повърхности, този модел е отлично решение за строителни фирми, извършващи дейности по подготовка преди оползотворяване на СО на мястото на образуване -строителната площадка или площадката, на която се извършва премахването на строеж / площадките по чл.20, ал.1, т.1 и т.2 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (ДВ, бр. 98 от 08.12.2017г.) /.