Share

Документи

Документи

Сертификати

За да гарантираме високото качество на изпълнение на нашата дейност, притежаваме следните сертификати както следва:

ИСУ сертификати по следните стандарти:

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • ISO 45001:2018
  • ISO 3834-2:2005
  • ISO/IEC 27001:2013

Разрешителни

Разрешителни за транспортиране и третиране на строителни отпадъци:

  • Резрешителни за събиране, транспортиране, третиране и рециклиране на неопасни строителни отпадъци.
  • Регистрационен документ за транспортиране на строителни отпадъци.