Share

Блог

Блог

Как става третирането на строителните отпадъци

Количеството отпадъци и боклуци и от най-малкия ремонт у дома е доста голямо, а ако реконструкциите и промените са повече, и обемът на строителните отпадъци също ще бъде по-голям. Тяхното третиране е един от важните етапи на същинския ремонт и трябва да се прави по правилен начин. Работата по събирането и извозването на отпадъци като […]

Защо професионалното събиране на строителни отпадъци е за предпочитане?

Бързото и многообхватно развитие на строителния сектор води до генериране на голямо количество неопасни строителни отпадъци. Според действащия Закон за управление на отпадъците, получените в резултат на строителни и ремонтни дейности такива е забранено да се изхвърлят на нерегламентирани за това места, например в общите контейнери за битова смет. Ако количеството им не е голямо, […]

Какво да правим със строителните отпадъци след ремонт и строителни дейности

По време на ремонтни и строителни дейности на обекти като кооперации, бизнес сгради, търговски центрове, големи автокъщи и др. винаги се генерират големи количества отпадъци. Те пречат на работниците да се движат спокойно на строителната площадка и да извършват дейностите си по план, а също и замърсяват въздуха с много прах и миризми. След приключване […]

Какви са категориите строителни отпадъци и кои се рециклират

Строителните отпадъци се получават в резултат на ремонт на къщи, апартаменти, магазини и офиси, както и след разрушаването на стари сгради. Количеството от неизползваеми строителни материали е огромно и те се считат за отпадъци. Към тях са отнасят тухли, кeремиди, цигли, къртена мазилка, арматура, дървен материал, демонтирани подови ламинати и др. Генерираните отпадъци могат да […]

Как се управляват строителните отпадъци

Къде се регламентира управлението на строителните отпадъци? В Закона за управлението на отпадъците е посочен регламент, уточняващ как трябва да бъдат събирани, по какъв начин да се транспортират и третират, като в различни негови приложения са уточнени всички детайли, свързани с това. Съобразно Закона е изготвена и Наредба за управление на строителните отпадъци и за […]