Share

За Нас

01

История на „Променергомонтаж“ АД

„Променергомонтаж“ АД – гр. Пловдив е създадена през 1964 г., фирмата извършва дейности по събиране, транспортиране, третиране и рециклиране на неопасни строителни отпадъци на територията на страната. В процеса на извършване на дейността си с рециклиране на строителни отпадъци изпълняваме и сме изцяло насочени към реализиране на потребностите на настоящи и бъдещи клиенти, като предоставяме възможността на клиентите си продукт с високо качество на изпълнение. За удовлетворяване на всички изисквания на нашите клиенти имаме готовността за съдействие при издаване на небходимите разрешителни за преработка на територията на цялата страна.

.

Транспортиране на строителни отпадъци

02

Нашите машини

Нашата фирма разполага с голям набор от машини сред които и – Мобилната HSI дробилка Lokotrack® LT1110 ™.

Lokotrack® LT1110 ™ е верижна, самоходна, задвижвана от дизелов двигател трошачна инсталация. Изклкючително здравата конструкция дава възможност за работа в най-тежки условия. Машината е предназначена да произвежда различни фракции в зависимост от настройката.

0
Фадрома

0
Багери верижни

0
Багери колесни

0
Камиони за превоз на товари

0
Булдозер